Collection: درخشش در نخ تاریک برای صنعتی

نخ Velve's Glow in the Dark برای صنعتی، مهندسی شده برای عملکرد برتر، نخ درخشان ما برای مصارف صنعتی، نوآوری را به فرآیندهای تولید شما اضافه می کند. با نخ های با کیفیت بالا که در تاریکی می درخشند، دید و ایمنی را افزایش دهید که به طور خاص برای کاربردهای صنعتی طراحی شده است.